9 Điều Thay Đổi Cuộc Sống

Đừng coi trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn…

[slideshare id=33437351&doc=chindieuthaycuocdoidangsong1-140412020337-phpapp01]

Bãi Sau Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết

Điện thoại: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085 Hotline: 0902 686 489

http://longsonmuine.vn