" Cảm nhận của vị khách người Úc Natalie, Australia

Cảm nhận của vị khách người Úc Natalie, Australia

I very nice place will very delicious luch and friend staff.

Natali & Koli from Australia.

Nhận xét của khách hàng Long Sơn Mũi Né

Viết nhận xét, bình luận

*
*
*