" Đến và trải nghiệm LongSon MuiNe

Đến và trải nghiệm

“ Một trải nghiệm rất tốt ! phục vụ chu đáo, đồ ăn ngon và phong cảnh đẹp !

Rất đáng đến” (Luân – 24.03.2012)

Viết nhận xét, bình luận

*
*
*