" Một Đời

Một Đời

Có khi mất một phút để phải lòng ai đó, mất một giờ để bắt đầu cảm thấy thích…

Một đời
LongSon MuiNe Exotic Restaurants & Resort

Đường 706B, Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết

Tel: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085 – Hotline: 0902 686 489

www.longsonmuine.vn

Viết nhận xét, bình luận

*
*
*