Những Hạt Giống Tâm Hồn

Hãy cười lên và cả thế giới cùng cười với bạn,

Nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình.

[slideshare id=32836680&doc=3-15-140327214758-phpapp01]

Bãi Sau Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết

Điện thoại: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085 Hotline: 0902 686 489

http://longsonmuine.vn