Thông tin tuyển dụng

Chúng tôi tin rằng nhân viên không chỉ là tài sản quý báu nhất mà còn là những mắt xích quan trọng đóng góp cho sự thành công và phát triễn của công ty. Với tiêu chí “ Một cánh én không làm nên mùa xuân”, chúng tôi đã và đang tạo dựng một môi trường làm việc đồng thuận, vừa đầm ấm, an toàn vừa năng động, sáng tạo nhưng cũng đầy thử thách để thúc đẩy sự phát triển dựa trên thế mạnh của từng cá nhân. Các thành viên trong công ty luôn được tôn trọng, lắng nghe, khích lệ và khen thưởng xứng đáng để đóng góp hết sức mình.

Bạn vui lòng điền vào file Thông tin ứng viên gửi cùng với các hồ sơ và bằng cấp liên quan về đia chỉ hr@longsonmuineresort.vn để được mời phòng vấn gia nhập với đội ngũ của LongSon MuiNe Exotic Restaurants & Resort.