Việt Nam Ơi

Việt Nam ơi! Hãy nói cho ta biết về cái tên khó gọi…

[slideshare id=34090275&doc=3-140429122258-phpapp02]

Bãi Sau Hòn Rơm, Long Sơn – Suối Nước, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết

Điện thoại: 062 3836055 – Fax: 0623 836 085 Hotline: 0902 686 489

http://longsonmuine.vn